Startsida
Bolmenbygden
Vision
Idésmedja
Projekt
Kommunicera


Vision - vilja - kompetens

 • VISIONENS KRAFT
 • Team, från idé till lansering
 • Sanningssägare
 • Spontant bildade team
 • Innovation – kreativitet
 • Resurssnål inställning till tid och pengar
 • Skala bort allt som inte är till nytta
 • Hellre snabbt än absolut rätt
 • Kompetens = Vilja x (kunskap + färdighet + attityd)
 • Champions, eller eldsjälar, med ryggmärgs- och maggropskänsla
 • Det är enskilda individer som avgör framgång
 • Det är drivande att se sina idéer förverkligas
 • Visa förtroende för andra människors omdöme och potential
 • Människor förstår bättre om de förstår bakgrunden till olika beslut
 • Externa partners
 • Dela med sig, man får tusenfalt igen
 • En enda kund: SLUTKUNDEN
 • Innovera eller dö
 • Beredskap för succé

Fallgropar

 • ”Omöjligt” och ”det går inte” finns inte och är de absolut säkraste självuppfyllande profetiorna
 • Inse, och negligera, att ca 20% av människorna är emot allting
 • Betrakta inte kultur och klimat som något man ärver utan något som man åstadkommer
 • Förhalning ”dödar” innovatörer
 • Blanda inte utveckling och produktion
 • En allt för målinriktad styrning stjälper
 • Inga briljanta lösningar där chefen varit inne och petat
 • ”Mee-too”-lösningar och ”not invented here”

Innovationsstrategi

 1. Samla idéer (i seminarieform)
 2. Testa idéerna på kunder
 3. Formulera förslag
 4. Diskutera
 5. Specificera och visualisera
 6. Presentera
 7. Skapa verksamhet/ta fram produkt

(sammanfattande utdrag ur Innovationskraft av
Anders Jonsson, Frontec AB/Blue Labs AB, 2001)© Bolmenbygdens Idé- och kunskapssmedja

|Startsida| |Bolmenbygden| |Vision| |Idésmedja| |Projekt| |Kommunicera|