Startsida
Bolmenbygden
Vision
Idésmedja
Projekt
Kommunicera


2006 (senast överst)

NÄSTA MÖTE ?????

2005 (senast överst)

5/9 -05 kl 19:00, Sjöviken, Bolmsö
Närv.: Barbro Söderberg (Tannåkers Diversehandel), Nils-Erik Linnér (BFVO), Christian Iversen (Bolmen i Centrum), Irene Olofsson, Bruno Edgarsson, Anders Olsson (Bolmsö)

 • Viktigt av att få en mer formell och representativ samling människor som kan bilda en projektgrupp
 • Flera förslag på människor som kan vara lämpliga för idéseminarier, inspirationsföreläsningar och liknande framtida arrangemang
 • Målet med detta möte (bilda projektgrupp) gick inte att uppnå då de närvarande ansåg att representationen var allt för knapp
 • Personliga kontakter med utvecklingsgrupper, sockenråd, samhällsföreningar, företagarföreningar o dyl för att få dessa att delta
 • Tiden börjar bli knapp och vi måste få projekttiden förlängd

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
6/6 -05 kl 19:00, Solgläntan, Dannäs
Närv.: Stefan Svensson (Dannäs), Mark Munro (Tannåker), Solveig Carlsson, Anders Olsson (Bolmsö)

 • Anders Olsson berättade om bakgrunden och diskussionerna som förts och som lett fram till detta projekt och projektansökan
 • Många idéer och förslag diskuterades
 • Viktigt av att få en mer formell och representativ samling människor som kan bilda en projektgrupp
 • Nasta möte den 5 sept

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2/5 -05 kl 19:00, Tallklinten, Odensjö.
Närv.: Ronald Carlsson (Önne kvarn), Mark Munro (Tannåker),
Jonas Rydén, Stina Hemström, Roswitha Svensgård, Ellen Svensgård (Odensjö)
Bruno Edgarsson, Christer Lööw, Anders Olsson (Bolmsö)

 • Anders Olsson inledde med att berätta om bakgrunden och de diskussioner som förts och som lett fram till detta möte och projektansökan till Länstyrelsen Kronoberg.
 • Många idéer och förslag diskuterades, även möjligheter att bygga och bosätta sig på landsbygden i allmänhet och strandnära i synnerhet.
 • Flera framförde önskemål om att börja arbeta med något konkret, Anders O påpekar dock vikten av att få en mer formell och representativ samling människor som kan bilda en projektgrupp innan vi kan diskutera konkreta frågor.
 • Nästa möte den 6/6, plats meddelas senare.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
4/4 -05 kl 19:00, Sjöviken, Bolmsö.
Närv.: Christer Danielsson (Unnaryd), Micael Steneland (Näglinge), Bertil Andersson (Tannåker)
Björn Svensgård, Dan Johansson, Roswitha Svensgård, Arne Svensgård, Ellen Svensgård (Odensjö)
Lars Andersson, Mattias Wallenthin, Stefan Johansson, Anders Jannesson, Solveig Carlsson, Bruno Edgarsson, Christer Lööw, Anders Olsson (Bolmsö)

 • Anders Olsson hälsade välkomna, presenterade agendan och inledde med att berätta om bakgrunden och de diskussioner som förts och som lett fram till detta möte och projektansökan till Länstyrelsen Kronoberg.
 • Mycket diskussioner och många konkreta förslag på utvecklingsprojekt.
 • Bertil Andersson är Tannåkers sockenråds utsedda representant till detta projekt.
 • Vid detta möte utsågs också följande som representanter: Ellen Svensgård, Odensjö, Christer Danielsson, Unnaryd och Micael Steneland, Angelstad.
 • Anders O och Bruno Edgarsson ser till så att vi får representanter från Sunnerå, Ås och Dannäs till nästa möte.
 • Första måndagen i månaden ansågs överlag som lämplig mötestid. Nästa möte mån den 2/5 kl 19:00 i Odensjö.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
7/3 -05 kl 19:00, Sjöviken, Bolmsö.
Närv.: Hans-Gunnar Bremer (Ljungby Kommun), Stig Bergqvist, Nils-Erik Linnér (Bolmen i centrum)
Annelen och Klas Uvebrant (Gavlö, Dannäs), Ingvi och Ulf Axelsson (Jonsboda), Micael Steneland (Näglinge), Birgit Nyberg (Tannåker)
Lars Andersson, Kent Andersson, Ove Stålenbring, Mattias Wallenthin, Marita Lindh, Tapio Lindh, Pontus Lindh, Lina Lindh, Tage Larsen, Birgitte Östrup, Karl-Gustav Johansson, Krister Johansson, Jan-Olof Svensson, Zakarias Åkesson, Leif Bjurka, Kurt Karlsson, Martin Eklund, Håkan Wiktorsson, Britt Lindberg, Solveig Carlsson, Irene Olofsson, Alexander Schäring, Bruno Edgarsson, Mats Jonsson, Christer Lööw, Anders Olsson (Bolmsö)

 • Mats Jonsson hälsade välkomna och presenterade agendan

Om samordning och utveckling

 • Anders Olsson berättade om bakgrunden och de diskussioner som förts och som lett fram till detta möte och projektansökan till Länstyrelsen Kronoberg. Projektet har fått namnet ”Bolmenbygdens samordnings och utvecklingsprojekt ”. Deltagarna fick ut en kopia av den vision  som ligger som underlag för projektansökan.
 • Nils-Erik Linnér från Angelstad berättade om Bolmen i centrum och arbetsdokumentet Bolmen 2000. Föreningen Bolmen i centrum finns fortfarande och även en sammarbetsgrupp som skall samlas en gång om året. De som arbetade med Bolmen 2000 har ett stort kontaktnät som forfranade är aktuellt. Glädjande om det kan komma igång igen. Idag är inte Bolmen i centrumföreningen så aktiv som man kanske kunde önska.
 • Bruno Edgarsson, Bolmsö har läst handlingarna från Bolmen i centrum och Bolmen 2000. Det finns två stora skillnader mellan då och nu. I projektet ”Bolmenbygdens samordnings och utvecklingsprojekt” är det tänkt att kraften skall komma nedifrån. Utifrån det perspektivet tas beslut om att gå vidare eller ej och i det finns inte kommun- och länsstyrelsepolitiker med.
 • Anders O förtydliga att man har ingen som helst avsikt att ha konkurrerande verksamhet, vad vi nu gör är att skapa ett kontaktnät runt Bolmen och ser vilka samordningar som kan göras.
 • Nils-Erik L tillägger att Bolmen 2000 projektet är utfasat. Nu kvarstår föreningen Bolmen i centrum som tagit över verksamheten som fanns i Bolmen 2000.
 • Solveig Carlsson, Bolmsö, framhåller att det är idag inte frågan om vilken organisation som är drivande. Frågan är om vi skall driva något tillsammans kring Bolmenbygden.
 • Bruno E, när det gäller den enskilda orten skall vi göra vad vi kan göra utan att vänta på andra. Vi måste vara överens själva om att hjälpas åt där vi kan göra det och ej vara bromsklossar. Alla måste vara med på tåget.
 • Anders O ser det som en nystart eller omstart av det som har varit. Det finns många tankar; varför eldsjälar slocknar, varför tappar projekten fart. Vi behöver hitta nya sätt att organisera oss. Vi skall göra det tillsammans med Bolmen i centrum, sockenråd, byalag, näringarikare, organisationer mfl. Vilka möjlighet finns? Vad kan vi ansluta oss till ? Kan vi göra något nytt? Gräva ner gamla stridsyxor (om det finns några). Allt vi gör måste gå ut på att det gangnar Bolmenbygden
 • Hans-Gunnar Bremer, tf landsbygdsutvecklare i Ljungby kommun presenterade sig och framhöll vikten av en levande landsbygd och att sammarbeta och dra åt samma håll.
 • Irene Olofsson, Bolmsö. Alla byar överlever ej, vi har makten att se till att vi överlever. Varumärket Bolmenbygden stärks. Fler företag behövs vilket kräver mycket arbete. Kraften kommer underifrån.
 • Birgit Nyberg, Tannåkers Sockenråd, säger att det är underbart med de idéer som kommit fram. Entreprenörsregionen arbetar med att ta tillvara entreprenörsandan som finns. Viktigt att vi gör något runt Bolmen.
 • Bruno E kan inte tänka sig att någon sätter sig emot att utveckla bygden. Men hur gör vi för att gå vidare.
 • Anders O gav oss alla ett uppdrag. Vi är ambassadörer för Bolmenbygden. Den 4/4 kl 19 är nästa möte. Vi måste vara aktiva så vi får med ännu fler personer då, så vi kan täcka hela området. Får vi förhinder kan vi meddela detta via hemsidan så vi vet att engagemanget finns.
 • Hemsidan kommer att användas för att sprida informationen, så lite tryckt material som möjligt kommer att spridas. Det som står på hemsidan är förslag och den vision som utdelats är också ett förslag. Dessa skall förankras, förändras, tas bort och läggas till allt eftersom nya ideer kommer och nya personer engagerar sig. Det finns, också via hemsidan, olika möjligheter att föra debatt och lämna förslag och synpunkter .
 • Bli ambassadörer!
 • Bruno E anser att det är viktigt att möterna hålls på olika platser runt Bolmen. Det blir en dignitet att vara på olika orter.
 • Irene O föreslog att vi på nästa möte har en brainstormning om framtidsvisionerna och vad vi vill göra.
 • Bruno E såg ut över församlingen och konstaterade att vi har inte hört något från Odensjö, Hölminge, Bolmstad varför vi behöver hitta kontakter på dessa orter.
 • Innan kaffet uppmanade Anders O alla igen att vi är ambassadörer och att nästa möte är den 4 april.

Om bredband

 • Efter kaffet informerade Lars-Uno Åkesson om bredbandsmöjligheter (mer infomed Atenits trådlösa bredbandslösning och utbyggnaden i Kalmarregionen som Lars-Uno Å har testat i Västervik. Peter Dahl från Ljungby kommun var med i Västervik men hade ej möjlighet att vara med i kväll.
 • Atenit sätter upp sin utrustning i befintliga master, oftast Tele2 som de har avtal med. De sätter inte upp egna master och deras täckning går inte att jämföra med mobiltelefontäckningen. Tele2 masten i Bollsta är 78 meter hög, Ljungby kommuns mast vid skolan är 36 meter, det är därför mer lämpligt att använda den högsta masten.
 • Bruno Edgarsson tror att det är klart med 2 miljoner från länsstyrelsen till Ljungby kommun för bredbandsutbyggnad.
 • Ove Stålebring frågade om åskkänsligheten och Anders O svarade att det är som en TV-antenn eller ett modem. Dra ur kontakten eller åskskydd är det som gäller.

2004 (senast överst)

 6/12 -04, Sjöviken. Närv.: Birgit Nyberg och Bertil Andersson (Tannåker sockenråd), Ulf Bengtsson och Arne Svensgård (Odensjö sockenråd), Solveig, Mats J, Lars-Uno Å, Christer L, Anders O.

 • Presentation och diskussion av våra idéer.
 • Bolmen i centrum-representant kunde ej närvara.
 • Mats försöker locka folk från Angelstad/Bolmen
 • Bruno jobbar på att få med sockenråden i Värnamo, Gislaved och Hylte kommun.
 • Tannåker sockenråd undersöker Hölminge.
 • Odensjö försöker få med människor från Åsen/Byholma/Annerstad-området.
 • Mer om trådlöst bredband på: http://www.bolmenbygden.se/subpage.html
 • Nästa möte i Odensjö (Tallklinten) den 7/3 -05 kl 19:00.

1/11 -04, Sjöviken. Närv.: Solveig, Mats J, Bruno E, Stefan J (Bollstad), Mark M, Christer L, Anders O.

 • Vi bjuder in de andra sockenråden till nästa möte i Sjöviken den 6/12, kl 19:00. Även "Bolmen i centrum" ska bjudas in för att vi ska få veta vad som görs och har gjorts.
 • Stormöte för alla i Bolmsö/Tannåkerområdet i februari. Datum bestäms vid nästa träff.
 • Verksamhetsregistret in på hemsidan. Solveig fixar tillstånd av respektive (enl. PUL). Vi tycker också att telefonlistan ska in på sockenrådens hemsida så småningom.
 • Christer fortsätter att inventera fastighets- och tomtbestånd. Gör enkät genom att med hjälp av några andra personer kunna intervjua alla som kan ha fastigheter eller tomter till salu eller till uthyrning.
 • Studiecirklar bestäms lite senare och vi siktar på att ha den första någon gång i februari.
 • Tannåkers sockenråd ska dras igång igen. Sockenbladet görs troligtvis tillsammans med Bolmsö.
 • Mark M formulerar förslag till uppdrag för någon form av utredning som kan göras av studenter.
 • Seminarium på VXU om lokal ekonomi den 18-19 nov.
 • Namn på denna sammanslutning får vänta. Vi kan eventuellt bolla ut förslag senare.

5/10 -04, Sjöviken. Närv.: Solveig, Mats J, Bruno E, Johan S, Bengt S, Mark M, Christer L, Anders O.

 • Bredband: som det ser ut nu verkar det mest realistiska att avvakta utvecklingen av WiMax-tekniken i Skellefteå. Anders O kollar utbyggnadsplanerna i grannkommunerna.
 • Christer Lööw inventerar fastighetsbeståndet.
 • Solveig inventerar verksamheter.
 • Vi fortsätter att försöka knyta kontakt med de andra sockenråden/byalagen runt Bolmen för att så småningom bjuda in dem för att presentera vår idé.
 • Vi är överens om den övergripande målsättningen (se "Målsättning").
 • Bolmsö och Tannåker sockenråd kanske kan slås ihop. Mats J och Mark M jobbar med det.
 • Anders O kontaktar Anette Sunesson för att få veta vilka projekt som bedrivs eller har bedrivits, i detta område, och vilka resultat de har lett till.
 • Nästa träff den 1/11, kl 18:30 i Sjöviken.

1/9 -04, Sjöviken. Närv.: Solveig, Mats J, Bruno, Karl-Erik O, Anders O.

 • Studiecirklar för att få igång fler människor i utvecklingsprojektet. Solveig kollar med Vuxenskolan.
 • Vi ska bolla våra idéer med de andra sockenråden runt Bolmen. Mats kontaktar de i Ljungby kommun, Bruno kontaktar de i Värnamo resp. Gislaveds kommun.
 • Bruno ska träffa länsbygderådet den 21:e sept.
 • Anders undersöker vidare vad som händer på bredbandsfronten.
 • Hemläxa till alla: Studera och ha synpunkter på denna hemsida. Den ska spegla våra tankar och idéer.
 • Sockenrådets årsstämma den 10/10.
 • Nästa träff den 5/10, kl 18:30.

5/8 -04, Sjöviken. Närv.: Solveig, Mats J, Bruno, Martin Eklund, Anders O.

 • Vi har var och en pratat med en del människor men är inte riktigt klara över vilka som är lämpliga att övertala ännu.
 • Vi var eniga om att Tannåker ska vara med.
 • Vi är inte helt på det klara med vilka arbetsuppgifter denna övergripande grupp ska ha.
 • Kan man chockhöja fiskeavgifter för att finansiera bredband?
 • Vi ska träffas igen den 1/9, i Sjöviken. Då ska vi se till att ha med fler människor som kan tänkas arbeta med detta projekt.
  Vi ska också ha undersökt en del vad gäller bredbandsalternativ.

8/7 -04, träff i Lida, på Rosendal. Närv.: Solveig, Mats J, Bruno, Anders J, Christer L, Irene O, Anders O.

 • Många idéer och mycket löst spånande om vad som skulle kunna göras
 • Träff med myndigheter för att diskutera eventuella stöd är redan preliminärbokad till hösten
 • Vi behöver börja med att forma en projektgrupp som ska hålla ihop det hela
 • Nästa träff den 5/8 i Sjöviken, då ska vi ha pratat med en del människor så att vi kan sätta ihop en projektgrupp© Bolmenbygdens Idé- och kunskapssmedja

|Startsida| |Bolmenbygden| |Vision| |Idésmedja| |Projekt| |Kommunicera|