Startsida
Bolmenbygden
Vision
Idésmedja
Projekt
Kommunicera


Projektgrupp

Anders Olsson, Bolmsö Lida
Lars-Uno Åkesson, Bolmsö Bollstad
Solveig Carlsson, Bolmsö Håringe
Bruno Edgarsson, Bolmsö kyrkbyn
Bertil Andersson, Tannåker Ljungsäter
Martin Eklund, Bolmsö Lida

Minnesanteckningar

Mail: bredband@bolmenbygden.se

Krav

 • Samordning i Bolmenbygden
 • Verksamhetsform och ägande
 • Nätuppbyggnad och kapacitet (även kapacitet in i nätet)
 • Uppgraderingsmöjligheter/kostnader
 • Gemensamma tjänster (virtuellt nätverk, e-post, hemsidor, brandvägg och virusskydd, support, telefon-, adress- och resursregister)
 • IP-telefoni
 • Väderpåverkan (kapacitetsminskning vid tät nederbörd)
 • Säkerhet, bl a avlyssning, tjuvuppkoppling, VPN (speciellt viktigt vid distansarbete)
 • Flera leverantörer (annars risk för att vi blir "livegna")

Fakta

Här finns länkar till en hel del intressant läsning.

Om Bredband i Medvind 
Om nya utmanare till 3G 
Om UMTS-TDD 
Om UMTS-TDD 
Om Telia och trådlöst bredband 
Skellefteå och Teracom nöjda med WiMAX 
Nextel ratar WiMAX 
Teracom nöjda med WiMAX
Ericsson satsar på WiMAX 
Kalmar nobbar WiMAX 
Super3G ska ge 100 megabit i mobilen 
Fem småföretag utmanar trådlöst

IP-Wireless satsar på UMTS-TDD

Samtliga artiklar Copyright © Ny Teknik

Leverantörer

Atenit

 • UMTS-TDD
 • Referensanläggning i bl a Kalmar län
 • Längre räckvidd, lägre kapacitet
  (inomhusantenn = ca 15 km, utomhusantenn = ca 26 km,
  nuläget max 1Mbit, 2006 2 Mbit, på sikt max 10 Mbit)
 • Kräver ej fri sikt (kapaciteten påverkas dock)
 • Inget eget stomnät
 • Ej tjänsteleverantör (man kan välja Tele2, Bredbandsbolaget)
 • Vid 80 anslutna 1500 Skr i anslutn.avgift + 279/mån (Tele2)
 • Atenits hemsida

MobileCity/Teracom

 • WiMAX (IEEE 802.16)
 • Referensanläggning i Skellefteå
 • Kortare räckvidd, högre kapacitet
  (genom skog 15 km 1 Mbit, på sikt max 72 Mbit)
 • Kräver ej fri sikt (kapaciteten påverkas dock)
 • Eget stomnät med stor kapacitet
 • Ej tjänsteleverantör
 • Utvecklingsprojektets hemsida
 • Teracoms hemsida

ComSat

 • Satellitelänk till central som sedan sprider i W-LAN
 • Kort räckvidd, låg kapacitet
 • W-LAN kräver fri sikt
 • ComSats hemsida© Bolmenbygdens Idé- och kunskapssmedja

|Startsida| |Bolmenbygden| |Vision| |Idésmedja| |Projekt| |Kommunicera|