Startsida
Bolmenbygden
Vision
Idésmedja
Projekt
Kommunicera


SYFTE

Att samordna och utveckla Bolmenbygden

VISION

Det kommer att bli...
... fler invånare, i alla åldersgrupper och med olika bakgrund
... fler och bättre näringsverksamheter
... ett attraktivare område

De väljer att bo, verka och utvecklas här därför att:

Vi har en unik miljö…

... med öppna landskap och sjöarna Bolmen, Unnen och Kösen, som erbjuder ett harmoniskt liv i naturen

... en miljö med goda förutsättningar för rekreation, friskvård och kreativitet

... en mångkulturell miljö och influenser ”utifrån”

Vi har en väl fungerande infrastruktur…

... på land med förbättrade vägar, cykel-, gång- och ridleder

... till sjöss genom tydligt utmärkta farleder, badplatser och landstigningsplatser med övernattningsmöjligheter

... uppgraderat el- och telenät, okänsligt för väder och vind

... ett nytt bredbandsnät med gemensamma tjänster som t ex e-post, virusskydd, beställning, bokning och betalning av våra produkter och tjänster

... en infrastruktur med goda förutsättningar för distansarbete

Vi har god service…

... av en diversehandel med ett välanpassat sortiment av varor och tjänster

... god service och nya tjänster för de som behöver stöd och hjälp med det dagliga

... god service med snabb akutsjukvård och räddningstjänst

... vi har postservice, allmänna kommunikationer och teknisk service (sopor, VA, gatubelysning)

... ett välutvecklat utbud för turister och alla andra besökande

Vi har en välutvecklad företagaranda och ett aktivt föreningsliv…

... med utökat samarbete mellan alla - näringsverksamheter, föreningar, politiker, tjänstemän, förskolan och skolan, barn och ungdomar, föräldrar och alla andra människor

... ett samarbete som garanterar ett helhetsperspektiv där alla deltar i att utveckla och förbättra

En väl fungerande skola och barnomsorg…

... integrerad i bygden, med engagerade människor som ska ge våra barn de bästa förutsättningar för det livslånga lärandet där också flera väljer att komma tillbaka, med nya kunskaper som bidrar till den fortsatta utvecklingen© Bolmenbygdens Idé- och kunskapssmedja

|Startsida| |Bolmenbygden| |Vision| |Idésmedja| |Projekt| |Kommunicera|